Dành cho nhà đầu tư

Mở tài khoản

Bắt đầu tạo tài khoản

Xin Quý Nhà đầu tư lựa chọn loại tài khoản giao dịch. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) hiện tại cung cấp hai (02) loại tài khoản giao dịch là Thông thường ("VinaFlex") và Tiết kiệm ("VinaSave"). Thông tin chi tiết về các hình thức giao dịch này xin Quý Nhà đầu tư tham khảo tại đây.

Quý Nhà đầu tư chỉ chọn một trong hai loại tài khoản dưới đây. Nhà đầu tư có thể mở tài khoản còn lại bất kì khi nào sau khi đã có tài khoản trực tuyến.

Nếu Quý Nhà đầu tư lựa chọn Đại lý phân phối ("ĐLPP") là VinaCapital, xin Quý Nhà đầu tư lựa chọn mã nhân viên tư vấn tài chính đã tư vấn cho Quý Nhà đầu tư.

Nếu Quý Nhà đầu tư lựa chọn ĐLPP khác, xin Quý Nhà đầu tư lựa chọn theo tên viết tắt trong danh sách.