Dành cho nhà đầu tư

Mở tài khoản

Bắt đầu tạo tài khoản

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) hiện tại đang cung cấp loại tài khoản giao dịch là Thông thường ("VinaFlex"). Thông tin chi tiết về hình thức giao dịch này xin Quý Nhà đầu tư tham khảo tại đây.

Nếu Quý Nhà đầu tư lựa chọn Đại lý phân phối ("ĐLPP") là VinaCapital, xin Quý Nhà đầu tư lựa chọn mã nhân viên tư vấn tài chính đã tư vấn cho Quý Nhà đầu tư.

Nếu Quý Nhà đầu tư lựa chọn ĐLPP khác, xin Quý Nhà đầu tư lựa chọn theo tên viết tắt trong danh sách.